HVEM ER VI

Vibeke Duchwaider
PARTNER, RÅDGIVER OG DIREKTØR

Mobil: 71 75 21 12
Email: vid@dkg.nu

Specialer: Grovfoder, mark- og maskinøkonomi, ledelse.

Min opgave er at drive D&K Gruppen, så vi hele tiden sikrer den bedste rådgivning til vores kunder.
Derudover banker mit hjerte for godt grovfoder. Hele vejen fra marken, ind i siloen, videre til fuldfodervognen og foderbordet og igennem koen. Godt grovfoder er kommet for at blive, og derfor er det også voldsomt interessant at regne ud, hvad det koster at fremstille på den enkelte bedrift.

Vibeke er uddannet cand.agro i husdyrvidenskab

 

Dorte Brask-Pedersen
RÅDGIVER

Mobil: 25 14 16 46
Email: dbr@dkg.nu

Specialer: Goldkomanagement, produktionsøkonomi, fodringsfysiologi, økologi, besætningsafprøvninger.

Jeg er dybt optaget af, hvilken fantastisk ”maskine” en malkeko er, og hvordan vi får hende sikkert gennem den ene laktation efter den anden. Det er nemlig grundlaget for en god produktionsøkonomi, som er mit andet store interesseområde. Min baggrund som landmandsdatter gør, at jeg i min rådgivning er fokuseret på at finde løsninger, som giver mening i praksis og samtidig er baseret på høj faglighed og den nyeste viden. Jeg har otte års erfaring som kvægrådgiver, og trives fantastisk i et job, hvor hver dag er forskellig.

Dorte er uddannet cand.agro i husdyrvidenskab

RASMUS BYGUM-KRARUP
RÅDGIVER

Mobil: 24 20 83 21
Email: rkr@dkg.nu

Specialer: Kompakt fuldfoder, fuldfodervogne, jerseykøer.

Jeg er uddannet landmand og agronom. Det giver mig en stærk indgangsvinkel til at omsætte teori til praksis og praksis til teori.

Min helt store interesse er fuldfoder. Én ting er sammensætningen af det, men det virkelig spændende for mig er blandingsgrad, tørstofindhold og partikeltab. Jeg har skrevet mit speciale om kompakt fuldfoder i dets spæde start, og har arbejdet med det lige siden. Jeg ved, at godt fuldfoder kræver sin fuldfodervogn, og jeg tager gerne et stykke fladjern og et svejseapparat med i bilen, hvis det er det, der skal til.

Rasmus er uddannet cand.scient i husdyrvidenskab

Aage Harrild Nielsen
RÅDGIVER

Mobil: 30 89 79 05
Email: ahn@dkg.nu

Specialer: Produktionsrådgivning og -økonomi, AMS, gårdråd, erfagrupper.

Jeg nyder at trække i kedeldragt og gummistøvler og gå en tur i stalden og møde folk på bedriften midt i deres hverdag. Jeg har været rådgiver i godt 25 år  og fornøjelsen ved at se på køer og tale med mennesker er stadig lige stor. Det er min fornemmeste opgave at sørge for, at den rådgivning jeg giver er fokuseret på kundens bundlinje. Derudover har jeg stor erfaring i at drive og motivere erfa-grupper. “Mine” erfagrupper bliver aldrig kaffeklubber – her er der valuta for pengene. 

 

Aage er uddannet landbrugsteknikker. 

Katrine Byriel Bjørn
Rådgiver

Mobil: 23 60 85 70
Email: kbb@dkg.nu

Specialer: Fodring og fodringsfysiologi, fuldfoder,produktionsrådgivning, forsøgsdesign.  

Jeg er opvokset på en kvæggård ved Ribe, og køerne har altid interesseret mig. Jeg har arbejdet som rådgiver siden 2014 og nyder afvekslingen i hverdagen, hvor jeg den ene dag har hænderne i både foder og gødning, og den næste dag graver mig ned i videnskabelige artikler og svære beregninger. Jeg sætter en lid i, at min rådgivning er solidt funderet i videnskaben, men er også altid nysgerrig og åben for det videnskaben endnu ikke har kunne vise.

Katrine er uddannet cand.scient i husdyrvidenskab

Erling Lundager Kristensen
Partner

Mobil: 71 78 55 43
Email: elk@dkg.nu

Specialer: Ledelse, værdiskabende rådgivning, forsøgsdesign.  

Min opgave i D&K Gruppen er at udvikle samarbejdet med andre virksomheder og organisationer, sådan at vi i fællesskab hele tiden udvikler rådgiverne og vores rådgivning. I mit arbejde trækker jeg på mine mange erfaringer, blandt andet fra dyrlægepraksis, forskeruddannelse, som projektleder, privat konsulentvirksomhed og chef, samt på viden fra mit ph.d-studie i rådgivningssystemer og sundhedsøkonomi.

Jeg er Stifinder og interesserer mig oprigtigt for, hvordan mennesker udvikles, og hvordan vi kan designe vores egen fremtid

Close Menu